IOT : Nesnelerin İnterneti Nedir?

yazan kişi NestaCloud

IOT : Nesnelerin İnterneti Nedir? Türkçe karşılığı nesnelerin interneti olan Internet of Things (IoT) hayatın bir parçası olarak kullanılan nesnelerin diğer nesleler ile internet sayesinde veri alışverişi yapmasını sağlayan bir durumdur. Nesnelerin birbirleri ile tam bir senkronizasyon içinde olmasını sağlayan IoT, ortamlardan verilerin toplanmasını, gönderilmesini, aktarılmasını ve işlem yapılabilmesini sağlar.

Nesnelerin interneti, günlük hayatın kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynar. Bireysel kullanıcıların günlük hayatlarının kolaylaştırılması kadar kurumsal alanda avantaj sağlanması da bu teknoloji için son derece önemlidir. Üretimsel ve endüstriyel anlamda kurum ve şirketlere çok büyük avantajların sağladığından söz etmek de bu noktada son derece yerinde olacaktır. Nesnelerin interneti teknolojisi 4 temel bileşenden oluşmaktadır.

Nesne bileşeni: nesne bileşeni interneti ve internet sayesinde birbirine bağlı olan cihazları ifade eden bir kavramdır. Dahili sunucu ve harici çevre arasında iletişimin kurulmasını sağlayan bu nesneler gömülü bir sistem kullanırlar.

Veri bileşeni: yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak ikiye ayrılan veri bileşeni nesnelerin interneti için çok önemlidir. Yapılandırılmış olan veriler bilgisayarlar tarafından kolayca sınıflandırılabilir, analiz edilebilir ve sorgulanabilir yapıdadır. Yapılandırılmamış veriler ise ham veri adı ile anılır ve veri tabanlarına sokumlanmış veriler olarak tanımlanır.

İnsan bileşeni: çok sayıda veri tek başına bir anlama sahip değildir. Etkin eylemlerin gerçekleştirilmesi ve uygun kararların alınması için verilerin insan etkeni tarafından kullanışlı hale getirilmesi gerekir.

Süreç bileşeni: diğer nesneler ile internet bileşeninin bir arada çalışabilmesini sağlayan durum süreç bileşeni sayesinde mümkün olur. Veri, insan ve nesne arasında yer alan etkileşimi süreç bileşeni kolaylaştırmaktadır.

Iot Nesnelerin Interneti Nedir Iot : Nesnelerin İnterneti Nedir?
Iot : Nesnelerin İnterneti Nedir?

Nesnelerin İnterneti Nerelerde Kullanılır?

Nesnelerin interneti başlangıçta çok sınırlı bir alanda kullanılıyor olsa da günümüzde oldukça geniş bir alanda kullanılmaktadır.

  • İnşaat uygulamaları
  • Akıllı şehir uygulamaları
  • Lojistik
  • Sağlık
  • Ticaret
  • İmalat
  • Endüstri
  • Bilişim sektörü

 Bu gibi alanlar nesnelerin internetinin kullanıldığı alanlardır. Her geçen gün etki alanını genişleten IoT, sağladığı avantajlar bakımından çok sık tercih edilir bir duruma ulaşmıştır. Verimliliğin artarak işgücünü azalması, etkin bir şekilde operasyon yönetiminin yapılması ve varlıkların daha iyi kullanılması nesnelerin internetinin sağladığı avantajlardandır. İş geliştirme ve kapsamlı bir pazarlama stratejisi yürütme anlamında kullanıldığı sektörlere büyük katkısı bulunan nesnelerin interneti müşteri ilişkilerinin iyileştirilmesi ve daha güncel fırsatlar yakalanması adına da avantaj sağlamaktadır. Kullanıldığı her sektörde cazip fırsatlar oluşturan IoT, geleceğin en kapsamlı teknolojilerinden birisidir.

Related Posts