SDN nedir? Network Nedir?

yazan kişi NestaCloud

SDN nedir? Network Nedir? Software Defined Networking olarak açılımı bulunan SDN, ağ üzerinde yer alan düzlemleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Altyapısında OpenFlow protokolünü barındıran sistem kontrol düzlemini ağ aygıtlarından farklı biçimde inceler. Dinamik ve yüksek bant genişliğine sahip olan SDN, ağ denetimlerinin doğrudan programlanması imkanını da sunar.

Kısaca araç-gereç seti olarak tanımlanan SDN, ağ denetimi yapan kişinin tüm katmanlarını tek merkez arayüzünden kontrol etmesini sağlar. Otomatik bir şekilde uygulama paylaşılmasına olanak veren sistemin ağ genelindeki trafik akışını güncelleyebilme yetkisi de bulunur. SDN, bulut mimarisinin oluşumu için son derece önemli ve minimum maliyetli bir sistemdir.

SDN Yapısı ve Network

Herhangi bir cihaz içinde yöneticilerin ihtiyacına yönelik değişiklikler meydana gelebilir. Bu ihtiyaçlar kapsamında SDN yardımıyla yönlendirme kontrolü saplanmış olur. Ağ trafiğinde meydana gelen akış dinamik olarak ayarlanabilir. SDN sistemi kullanılan ağ mimarisinden farklı özelliklerdedir. Piyasada yer alan Network cihazları 3 katmandan oluşmaktadır.

  • Kontrol katmanı
  • Veri katmanı
  • Yönetim katmanı

Bu 3 katmandan birisi günümüzde kullanılan cihazlarda yer alır. SDN mimarisi sayesinde tüm katmanlar tek bir cihazda birleşebilir. SDN sisteminin ortaya çıkmasındaki en büyük etken üç katmanın da aynı cihazda kullanılmasını sağlamaktır.

SDN denetleyicilerinde genellikle ağ zekâsı mantıksal biçimde merkezi hale getirilir. Ağ yöneticileri SDN sayesinde ağ kaynaklarını otomatik şekilde yapılandırır ve optimize eder.

SDN günümüzde kullanılmakta olan ağ mimarilerinden daha farklı bir yapıya sahip olduğundan çok daha esnek ve yönetilebilirdir. SDN sisteminin çalışması için temel olarak 2 farklı donanıma ihtiyaç duyulur. Bu donanımlar ASIC ve yazılımdır. Tüm mimarinin ve kuralların bir tek yerde toplandığı yer olan yazılım controller olarak adlandırılır. ASIC ise verileri toplayan kutucuklara verilen isimdir. SDN sistemi ister hibrit istenirse de bağımsız bir şekilde oluşturulabilir.

SDN sisteminin ortaya çıkmasından sonra Wmware ve Azure gibi  farklı mimariler de üretilmiştir. Günümüzde hizmet sunan Amazoz gibi büyük işletmler SDN mimarisi sayesinde daha az bütçe ve yetkinlik ile daha büyük projeler olabilme imkânına kavuşmuştur.

Sdn Nedir Network Nedir Sdn Nedir? Network Nedir?
Sdn Nedir? Network Nedir?

Related Posts